Pro Alhonkulma on perustettu vuonna 2011.

YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on sekä säilyttää että lisätä asumisviihtyisyyttä toiminta-alueellaan: Humppilan, Jokioisten, Ypäjän ja Urjalan kunnat sekä Forssan ja Loimaan kaupungit.


Yhdistys pyrkii säilyttämään alueen vapaana lentomelusta ja lentokenttätoiminnan aiheuttamista muista haitoista. Siksi se toimii Humppilaan tai muualle alueelleen suunniteltavan uuden lentokentän rakentamista tai jo toimivan lentokentän laajentamista vastaan.

Pro Alhonkulma on rekisteröitynyt yhdistys, Pro Alhonkulma ry.